DD_logotyp
Vård och omsorg
VOVAR

Vård- och omsorgsprogrammet på Didaktus Liljeholmen är ett yrkesprogram där du förbereds för arbete som undersköterska. Undervisningen utgår från karaktärsämnena, med kärnämnena integrerade. Här får du lära dig att arbeta nära patienter genom praktiska övningar, i klassrummet blandar vi sedan det du lärt dig med teori om ämnet. Du lär dig att upptäcka sjukdomar och hur man kan motverka dem. Du får följa upp patienten för att se om han eller hon har blivit bättre eller helt frisk. Ditt mål är att din patient alltid ska må bättre efter din hjälp. Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet inom vård och omsorg. Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket bidrar till att du kommer känna dig trygg i rollen som undersköterska redan innan du tagit studenten.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du övning inför ditt kommande yrkesliv och du lär dig bemöta personer som behöver hjälp och stöd i vardagen. Du får kunskaper om hälsa, sjukdomstillstånd och hur kroppen fungerar.

Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Vår utbildning är anpassad för att motsvara de krav som verksamheterna ställer på en färdig undersköterska.

 

Undervisning på Didaktus Liljeholmen

Hos oss är undervisningen strukturerad och leds av engagerade lärare, vilket ger dig en bra kunskapsgrund och goda förutsättningar lyckas med dina mål. Är du dessutom intresserad av vård- och omsorg och ser till att ha hög närvaro och tar ansvar kommer du klara det mesta av dina studier under skoltid. Du kommer få lära dig att skapa ordning i vardagen, studierna och livet, och på vägen mot din examen får du alltid den hjälp och det stöd du behöver. Lärarna hjälper dig att strukturera upp ditt arbete, utmanar dig och uppmärksammar dina framgångar. Du får handledning och anpassat studieupplägg och vi försöker alltid tillgodose elevens behov.

 

Passar Vård- och omsorgsprogrammet mig?

Vill du jobba som undersköterska efter gymnasiet? Väljer du vård- och omsorgsprogrammet kan du söka jobb direkt eller studera vidare efter gymnasiet. Som undersköterska kommer du arbeta med att stödja personer i behov av omsorg och vård i olika verksamheter inom landsting och kommun. Arbetsmarknaden ser ljus ut för undersköterskor då kompetens och utbildad personal är efterfrågad. Om du vill kan du välja kurser för grundläggande högskolebehörighet och sedan läsa vidare på högskola eller universitet till exempelvis sjuksköterska, socionom, polis eller sjukgymnast.

 

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

Glada elever och lärare
Vad blir man efter studenten?

Efter avslutade studier är du är en färdig anställningsbar undersköterska med erfarenhet av vårdarbete. Du kan söka jobb direkt och vara trygg i att du klarar arbetet. När du lär dig på vårt sätt känner du dig trygg och säker i att du verkligen klarar jobbet.

Sökkod

VOVAR

Exempel på framtida jobb

Akutsjukvård
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och Hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1  100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1  50
Samhällskunskap 1a2  50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupning Poäng
Räddningsmedicin / Rättspsykiatri 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Gymnasiearbete Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Summa: 2500