DD_logotyp
Beteendevetenskap
SABET

På Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap på Didaktus Liljeholmen tar vi reda på vi hur samhället och våra olikheter påverkar oss som samhälle och som människor. Vi undersöker saker som: Kultur: vad är vanligt i din kultur som andra kan tycka är märkligt? Klass: hur påverkar din bakgrund och status vem du är? Genus: skillnader mellan manligt och kvinnligt. På inriktning beteendevetenskap letar vi tillsammans efter svar på varför vi blir de personer vi blir. Vi studerar ibland ute i verkligheten och blandar sedan det vi lärt med teori och diskussioner i klassrummet.

 

Undervisning på Didaktus Liljeholmen

Du får hjälp att omsätta teori till kunskap och lär dig genom varierad undervisning och olika examinationsformer. Vår personal ger stöd och handledning och med deras hjälp samt genom god närvaro, intresse och eget ansvarstagande kan du klara dina studier med goda resultat. Undervisningen är strukturerad och till din hjälp har du engagerade lärare som jobbar hårt för att anpassa studieupplägget efter dina förutsättningar för att du ska nå dina mål. Våra lärare arbetar sammansvetsat i arbetslag och följer dig genom dina tre år på skolan.

 

Passar Samhällsvetenskapsprogrammet mig?

Vill du jobba med människor och socialt arbete? Vill du kunna välja mellan många olika utbildningar på högskolan efter gymnasiet? Väljer du samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du få lära dig om hur människor och samhällen fungerar. Samtidigt får du en bred behörighet till högskolan.

 

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

Kille skriver på papper
Vad blir man efter studenten?

När du tar studenten från samhällsvetenskapliga programmet har du fått en bred utbildning med grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att du kan välja att läsa vidare på många olika program på högskolor eller universitet.

Sökkod

SABET

Exempel på framtida yrken efter vidareutbildning

Lärare
Socionom
Socialsekreterare
Tulltjänsteman
Psykolog
Jurist

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och Hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktning: Beteendevetenskap Poäng
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Gymnasiearbete Poäng
Gymnasiearbete 100
Programfördjupning Poäng
Programfördjupning 300
Summa: 2500