DD_logotyp
Kvalitetsrapporter

Här hittar du huvudmannarapporten för Didaktus Gymnasium samt kvalitetsrapporter för alla skolor inom Didaktus Gymnasium för läsåret 2019/2020

Kvalitetsrapport Didaktus Jakobsberg

Kvalitetsrapport Didaktus Liljeholmen