Vi vill att du ska kunna ha hela världen som din arbetsplats. Hos oss får du
möjlighet att lägga grunden för den resan.

Under din utbildning tar vi ständigt upp aktuella världsnyheter i vår undervisning. Vi samarbetar med gymnasieskolor, högskolor och universitet för att kunna förbereda dig för vidare studier i Sverige eller utomlands. Du har även möjlighet att se världen genom att göra praktik (APL) utomlands. Genom ERASMUS+ kan vi erbjuda praktikplatser i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland.

Vår personal, dina lärare, har hög specialpedagogisk kompetens där språk-
och kunskapsutvecklande arbetssätt är i fokus. De ser till att du lär dig att planera och strukturera dina studier. På så sätt lär du dig att vara självständig, vilket är en framgångsfaktor vid vidare studier och i din framtida karriär.

Vi vet att dina tidigare erfarenheter och kunskap är en tillgång och framgångsfaktor för din vidare karriär. Vår målbild är att du vid examen ska ha de teoretiska kunskaper och verktyg du behöver för framtiden. Vilken är din målbild?

Didaktus Gymnasium finns med två skolor i Stockholmsregionen – Didaktus Jakobsberg och Didaktus Liljeholmen. Vi erbjuder följande program – Barn och fritid, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Vård och omsorg och Introduktionsprogram. Vilken skola som erbjuder vilka program kan du läsa mer om på respektive skolas hemsida.