Didaktus Gymnasium finns med två skolor i stockholmsregionen – Didaktus Jakobsberg och Didaktus Liljeholmen. Vi erbjuder följande program – Barn och fritid, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Vård och omsorg och Introduktionsprogram. Vilken skola som erbjuder vilka program kan du läsa mer om på respektive skolas undersida.

Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är du som elev unik och vi vill ge dig en skolgång där du känner att vi tror på dig, ger dig framtidstro och att vi stöttar dig i din utveckling framåt. Det är viktigt att din skola är en trygg miljö för dig där du får möjlighet att växa och utvecklas.

Välkommen till oss!