Under det digitala eventet Praktiska GO Live! vann Utvecklingsgruppen på Didaktus Gymnasium Stockholm Liljeholmen pris i kategorin KRAFT.

 

Utvecklingsgruppen vann utmärkelse för årets KRAFT.

“Gruppen driver tillsammans skolutveckling utifrån skolans arbetsplan. De utgör navet för skolans systematiska kvalitetsarbete och tar ett gemensamt ansvar för att alla ska se “den röda tråden” i allt utvecklingsarbete som pågår. Idéer och tankar som framkommer i ämnesgrupper/fokusgrupper lyfts till utvecklingsgruppen för att spridas till flera. Ett fokus under VT 2021 är att ta fram konkreta verktyg för att personalen ska arbeta än mer för att eleverna ska nå kunskapskraven i sina kurser. Ett kraftfullt verktyg som kallas för skolans Anti-F-plan.”

Priset för KRAFT handlar väldigt mycket om att samverka och jobba tillsammans för elevernas bästa. Vi pratade med Camilla, som ingår i utvecklingsteamet, och bad henne berätta lite mer om hur de arbetar.

– Under våra möten jobbar vi väldigt mycket utefter skolans arbetsplan och hur vi ska föra tillbaka detta till våra ämneslag. Det kan handla om våra olika program, våra gymnasiegemensamma ämnen, tillgänglig undervisning eller normer och värden. Sedan har vi ämneslagsmöten där vi lyssnar på vad våra kollegor tycker och så jobbar vi mot målen som står i arbetsplanen samt vad respektive förstelärare ska driva i det här arbetet. Våra kollegor kommer med kloka idéer och förslag som vi tar med oss tillbaka till utvecklingsgruppen där vi kommer fram till olika lösningar, berättar Camilla.

Ett stort grattis till Utvecklingsgruppen på Didaktus Gymnasium Liljeholmen!

Utvecklingsgruppen på Didaktus Liljeholmen

 

Läs mer om Didaktus Gymnasium Stockholm Liljeholmen här