DD_logotyp
Samtal om...

I vår serie Samtal om… kommer vi att prata om olika viktiga ämnen kopplat till skolan. I första avsnittet träffar vi Emma Cederlund som är lärare i svenska som andraspråk och engelska här hos oss på Didaktus Liljeholmen.

Didaktus delar

I serien Didaktus delar… delar vi med oss av ämnen kopplat till skolan. Vi hoppas att vi kan bidra till att du som arbetar inom skolan blir inspirerad eller att vi hjälper dig som står inför ditt gymnasieval att fatta ett beslut om vilket program eller skola som passar dig.

Storytelling

I andra delen delar Ulrika Orvedahl med sig av storytelling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Skolans studierum

I tredje delen delar Max Nordin med sig av hur vi jobbar med vårt studierum på skolan.

Yrkesutbildning under pandemin

I fjärde delen delar Mats Näsmark med sig av hur det är att arbeta med yrkesutbildningar och APL under pandemin.

Tillgängliga lärmiljöer

I femte delen delar Caroline Sjökvist med sig av hur man skapar så goda förutsättningar för lärande som möjligt genom tillgängliga lärmiljöer.

Normer och värdefrågor

I sjätte delen delar Sebastian Billebo med sig av hur vi på skolan arbetar med normer och värdefrågor i undervisningen.

Läsning

I sjunde delen delar vår förstelärare Johan Broman med sig av varför läsning är viktigt.

Reflekterande samtal

I åttonde delen delar Marie Lindin med sig av hur vi jobbar med reflekterande samtal med vår personal.

Engelska för flerspråkiga elever

I nionde delen delar Sonja Mardanbeigi med sig av hur hon undervisar flerspråkiga elever i engelska.

Matematik

Tobias Hjortsberg jobbar som stödlärare i matematik och delar i det tionde avsnittet med sig av hans arbetssätt.

Hälsofrämjande undervisning

Shohreh jobbar som skolsköterska och Christina som förstelärare och vårdlärare. I det elfte avsnittet delar de med sig av hur vi jobbar med hälsofrämjande undervisning.

Samhällsprogrammet

Camilla Steinholtz jobbar som förstelärare och delar i det tolfte avsnittet med sig av hur vi jobbar med samhällsprogrammet på Didaktus Liljeholmen.