Didaktus Gymnasium
Om Didaktus Liljeholmen

Vi vill att du ska kunna ha hela världen som din arbetsplats. Hos oss får du
möjlighet att lägga grunden för den resan. Under din utbildning tar vi ständigt upp aktuella världsnyheter i vår undervisning. Vi samarbetar med gymnasieskolor, högskolor och universitet i andra länder vilket förbereder dig för potentiella studier utomlands.

 

Yrkesprogram

På Didaktus Gymnasium Liljeholmen kan du välja mellan både yrkesprogram och studieförberedande program. Du som läser ett yrkesprogram har möjlighet att se världen genom att göra praktik (APL) utomlands. Genom ERASMUS+ kan vi erbjuda praktikplatser i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland.

 

Självständigt lärande

Vår personal, dina lärare, har hög specialpedagogisk kompetens där språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är i fokus. De ser till att du lär dig att planera och strukturera dina studier. På så sätt lär du dig att vara självständig, vilket är en framgångsfaktor vid vidare studier och i din framtida karriär.

Vi vet att dina tidigare erfarenheter och kunskap är en tillgång och framgångsfaktor för din vidare karriär. Vår målbild är att du vid examen ska ha de teoretiska kunskaper och verktyg du behöver för framtiden. Vilken är din målbild?