DD_logotyp

FÅR JAG BUSSKORT?

Enligt kommunens bestämmelser, får alla elever som bor längre bort från skolan än sex kilometer busskort. Om du under praktiken måste åka långt får du ersättning för det av skolan, även om du inte har rätt till busskort.

HUR TAR MAN SIG TILL DIDAKTUS LILJEHOLMEN?

Det är lätt att komma hit till oss på Lövholmsvägen 2, nära Liljeholmens T-bana och centrum. Gå ut från T-banan och till vänster nerför backen till ett stort rött tegelhus. Vi finns på plan 5. Du kan också åka buss och tvärbana hit. Pendeltåg till Årstadal och sedan tvärbana till Liljeholmen går också bra.

VAD ÄR SCHOOLSOFT?

Schoolsoft är ett webbaserat informationsverktyg där alla i skolan kan läsa nyheter och kolla kalendariet. Som elev loggar man in och ser sitt schema, lektionsplanering, närvaro, uppgifter, läxor, prov, resultat med mera. Vårdnadshavarna har också tillgång till Schoolsoft tills barnet fyller 18 år och därmed blir myndig. Då bestämmer eleven själv om vårdnadshavaren ska få fortsatt tillgång till Schoolsoft.

OM MAN VILL BÖRJA HOS ER HUR GÖR MAN DÅ?

Du söker via den vanliga antagningen i Stockholm. Du kan säkert få hjälp av din studie- och yrkesvägledare i grundskolan om du är osäker och du är alltid välkommen att höra av dig till oss direkt.

KAN MAN BYTA FRÅN EN ANNAN SKOLA TILL ER?

Ofta går det att byta. Lättast är det om du har gått samma program någon annanstans eller börjar om från början. Du får hjälp av vår SYV för att se över din studieplan och få den anpassad till våra.

KAN MAN KOMMA PÅ BESÖK FÖR ATT KOLLA OM DET VERKAR VARA RÄTT SKOLA?

Du är välkommen året runt. Om du hör av dig till oss i förväg ordnar vi att någon tar hand om dig. Du kan också komma spontant, men då behöver du gå in och prata med rektor eller koordinator för att få en besöksbricka. Vi har också öppet hus tre gånger om året.

Klicka här för att läsa mer: Öppet hus

KAN MAN BÖRJA HOS ER ÄVEN OM MAN INTE ÄR BEHÖRIG FRÅN GRUNDSKOLAN?

Vi har tre olika introduktionsprogram på skolan. För att gå på ett sådant behöver du inte ha klarat alla dina betyg från grundskolan.

Programinriktat individuellt val (IMPRO) vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du läser de grundskolekurser som saknas samtidigt som du läser gymnasiekurser. Du går i samma klass som de som går nationellt program på BF eller VO.

Preparandutbildning (IMPRE) är för dig som vill gå ett teoretiskt program (EK, SA), men saknar några betyg från grundskolan för att vara behörig. Du läser grundskolekurser för att uppnå behörighet samtidigt som du studerar på valt gymnasieprogram.

Vi har även Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg och Barn- och fritid. Det är en treårig utbildning som vänder sig till dig som saknar betyg i många kurser från grundskolan.

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ EN FRISKOLA?

Nej, det är avgiftsfritt.

VAR ÄTER NI?

Vi äter i restaurangen på plan 3. Det finns minst tre olika rätter att välja på varje dag. Skolmaten är gratis, men du måste ha med ditt matkort!

VAR HAR NI IDROTT?

Vi har idrott i Liljeholmshallen som ligger i huset intill skolan.

FINNS DET BIBLIOTEK I SKOLAN?

Ja, vi har ett bra och mysigt bibliotek i skolan. Det är öppet varje dag.

JAG HAR DYSLEXI – KAN JAG FÅ STÖD I SKOLAN?

Ja, det är inte alls ovanligt att elever hos oss har dyslexi. Lärarna är vana att anpassa uppgifter till elever som har olika behov. Våra specialpedagoger Marie Lindin och Marie Petersson kan också ge dig stöd och råd så att det går så bra som möjligt för dig.

VAD INNEBÄR UF-FÖRETAGANDE?

Under gymnasieutbildningen har eleverna möjlighet att starta ett eget företag. Då lär man sig allt om vad som krävs för att starta och driva ett eget företag och får dessutom möjlighet att visa upp sin företagsidé på UF-mässan i Älvsjö. Vi har haft två företag som förutom att de har tjänat en massa pengar också vunnit pris på UF-mässan.

KAN JAG KOMBINERA MINA GYMNASIESTUDIER MED ELITIDROTT?

Du kan läsa mer idrott som individuellt val, men skolan kan inte ge specialidrott som tillval för närvarande.

FINNS DET NÅGRA KAMRAT­STÖDJARE PÅ SKOLAN?

Vi har kamratstödjare som utbildas för att förebygga mobbning. De och lärarna som ansvarar för kamratstödjarna träffas regelbundet för att rapportera om stämningen i skolan och ge förslag på aktiviteter som stärker gemenskapen. Skolan är ganska liten och vi tar omedelbart tag i alla eventuella tendenser till mobbning. Vi jobbar med spegling i klasserna och börjar redan från första veckan att bygga ihop klassen genom att göra en massa saker tillsammans.