Eleverna i klass IMYVO19C har med stöd av Christina Forsgren, yrkeslärare och förstelärare och Shohreh Valikhany, skolsköterska startat Didaktus Liljeholmens första hälsoråd. Hälsorådet drivs i samarbete med Reacta och klassen hoppas att arbetet med hälsorådet ska bidra till ännu bättre gemenskap och trygghet på skolan. – Om vi mår bättre kommer vi utvecklas och lyckas med våra studier, säger eleverna. 

Klass IMYVO19C läser på yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet. I elevernas studieplan ingår flera kurser i hälsa och hälsoarbete. Att klassen valde att starta skolans första hälsoråd var ett sätt att få praktisera sina kunskaper och sprida dem till fler på skolan. Ett mål är att genomföra flera utställningar och aktiviteter för att visa att hälsorådet finns – och förhoppningsvis inspirera fler elever att starta egna hälsoråd.

Det första projektet “VO-hälsan” genomförde var en utställning på temat Hälsa. Eleverna hade arbetat i grupper kring olika områden som sömn, stress, missbruk och kost. Utställningen visades i skolans bibliotek för skolans elever och personal. – Vi arbetade med att förbereda utställningen i ungefär två veckor, berättar en av eleverna. Vi tog fram material, skrev texter och satte upp på skärmar.

Utställningen var sedan öppen under en vecka och eleverna hade muntliga redovisningar om sina respektive områden för besökarna. 

– Vårt mål är att Didaktus Liljeholmen ska bli en skola som är i framkant när det gäller att arbeta hälsofrämjande, säger Shohreh, skolsköterskan. Jag tycker att det är viktigt att eleverna på vård- och omsorgsprogrammet ska driva det här arbetet och kunna visa att de faktiskt är experter på området!

Christina, som är yrkeslärare och förstelärare med uppdrag att ta fram en plan för hur skolan kan arbeta med hälsofrämjande undervisning berättar att samarbetet med Shohreh är en viktig del i hennes uppdrag. – Jag leder en fokusgrupp med en tredjedel av personalen på skolan och vi undersöker vad forskningen säger om hälsofrämjande arbete i skolan. Inför nästa läsår ska vi ha kommit med förslag som gäller hela skolan. – En av de viktigaste hälsofrämjande insatserna vi har gjort detta läsår är att vi infört “Veckoplanering”  för att hjälpa eleverna att skapa struktur i sina studier.

Ett viktigt mål med hälsoråden är att eleverna ska vara delaktiga, och aktiva, i arbetet. 

– Genom hälsoråden höjs elevernas kunskap i demokratifrågorna och de blir delaktiga i sin vardag och skolan. På så sätt ökas elevernas medvetenhet och förstärks – Empowerment – som i sin tur leder till att de kan fatta egna hälsosamma beslut för sina liv och utveckling, säger Shohreh.

Samarbetet med Reacta är värdefullt då personalen får tillgång till kurser, utbildningar och nätverksträffar. På så sätt  förstärks skolans hälsofrämjande arbete. Reactas stöd bygger på ett salutogena perspektiv. – Då kan vi ändra riktningen från åtgärdande till främjande insatser, avslutar Christina. 

 

Eleverna om Hälsorådet

“Det gav oss massor av positiva känslor.”

Arbetet sprider kärlek mellan oss och förstärker gemenskapen.”

Det känns på riktigt och vi känner oss delaktiga i vår skola.”

Vårt arbete betyder mycket för vår skola.”

“Vi får användning för vår utbildning, vi kan hälsa och hälsoarbete och vi kan redovisa för andra.”

“Först var vi mycket osäkra av oss. Det var nästan skrämmande att ställa ut och redovisa för andra elever och lärare. Men  utställningsarbetet gav oss känslan att ‘vi kan det här’! Vi tog med oss känslan hem, det stärkte vår självkänsla.”

“Det var på riktigt! – Det betydde mycket för oss att ha utställningen på biblioteket och när själva rektorn besökte vår utställning,  då växte vi ännu mer.”

“Sammanfattningsvis, blev vi uppmärksammade och bekräftade.”