Hos oss på Didaktus Liljeholmen finns flera olika studierum dit eleverna kan komma för att få stöd och hjälp med sina studier. Eleverna kan komma på håltimmar eller efter skoltid. Elever i behov av särskilt stöd har möjlighet att vara i ett studierum på vissa lektioner och där få ett lite mindre sammanhang och mer enskilt stöd. Studierummen är öppna hela skoldagen och bemannas av skolans stödlärare och pedagogassistenter. 

 

Max Nordin, pedagogassistent var med och startade skolans första studierum för några år sedan. – Jag har världens bästa jobb! säger Max. Jag får träffa många olika elever varje dag och det är alltid lika roligt att se vad vi kan erbjuda för lösningar. Studierummen har en särskild “meny” där elever och personal ser vad som erbjuds. De som jobbar i studierummen har som främsta fokus att stötta eleverna så att de kan bli mer och mer självständiga. En viktig sak på “menyn” är att eleverna kan få lära sig studieteknik och testa olika hjälpmedel.     

– I vår Bokhylla finns många bra övningar som eleverna kan jobba med och vi har flera sköna läsplatser, berättar Max. 

 

Max arbetar oftast i det stora studierummet som ligger nära vård- och omsorgsprogrammets salar. Sedan en tid tillbaka finns även Röda studierummet och Gröna studierummet. I Gröna studierummet håller Rado Jovic och skolans schackklubb till. I Röda studierummet har lärarassistenten Nour Rasdah en “English Club” några tillfällen i veckan. – Min roll är att ge eleverna stöd i engelska, berättar Nour. Jag är utbildad lärare i engelska och väntar på att få min svenska lärarlegitimation. När jag inte håller i English Club har jag undervisning i engelska med några elever eller hjälper till i stora studierummet. – English Club är ett roligt sätt att öva sin engelska, säger Nour. Jag säger till eleverna: You are all welcome anytime you need!

 

Det är ett stort och härligt gäng som jobbar i studierummen! Lärarassistenterna Betül Ertekin och Habil Dursun brukar oftast vara i det stora studierummet. – Jag har en utbildning i sociologi, psykologi och filosofi och jobbade i många år som lärare och specialpedagog i Turkiet, berättar Betül. I studierummet hjälper jag eleverna med alla möjliga skolämnen.

 

Habil har varit på skolan i ett år och är utbildad ekonom. Det här läsåret är han mentor i en ekonomiklass tillsammans med lärarna Johan och Fanny.  – Jag älskar ekonomi, matematik och olika språk väldigt mycket. Eftersom jag har tillbringat mycket tid i skolan vet jag mycket väl hur svårt det kan vara att vara en elev, säger Habil.  Dessutom tycker jag att betydelsen av ordet “skola” inte bara handlar om lektioner. Jag kan stötta eleverna med mer än bara lektioner, till exempel om motivationen är låg, fortsätter han.

 

Assistenterna träffar skolans specialpedagog och stödlärarna varje måndag och går igenom vilka elever som kan behöva lite extra stöd under veckan. Studierummen har blivit extra viktiga detta läsår när eleverna haft mycket fjärrundervisning. – De elever som tycker att det är svårt att studera hemma kan anmäla sig till oss i studierummen. Sen kan de komma till skolan och följa fjärrundervisningen därifrån, förklarar Max. Sedan finns vi där mellan lektionerna och kan ge stöttning! Sedan finns studierummen i en digital version också, men de flesta elever tycker att det är bättre att få stöd “på riktigt”.

Förutom den dagliga verksamheten är personalen i studierummen ett nav när det gäller att organisera lovskola. Nu är de i full färd med att planera för påsklovsskolan!

Hur mycket personalen i studierummet än älskar sina jobb får det såklart aldrig bli så att eleverna “glömmer bort” sina ordinarie lektioner. – Det är ingen risk! säger Max. Den första fråga vi ställer när en elev kommer till oss är alltid: Har du lektion nu? Samtidigt är det så fantastiskt att studierummen ligger mitt i våra gemensamma utrymmen och inte på något undanskymt ställe. De är en naturlig del av skolmiljön. Vi har skola överallt nu! avslutar Max.