Åk 1 börjar tisdagen 20 augusti kl 10:00,
Åk 2 + 3 onsdag 21 aug kl 12:00