Snart är det dags att släppa iväg våra treor till väntande vuxenliv! Den rådande situationen gör att vi, som alla andra skolor, måste anpassa oss efter de riktlinjer som finns.

Skolledning och elevrådets studentkommitté har diskuterat olika lösningar. Framför allt har vi jobbat för att kunna ordna ett covid-säkert utspring.

Även om det inte är helt klart var vi kommer vara har vi nu bestämt tider för när varje klass ska ha avslutning. Det kommer att vara en kortare ceremoni. Studenterna kommer kunna anmäla max två anhöriga som möter upp när klassen springer ut.

Genom att alla hjälps åt och följer planen kan vi få en värdig och härlig studentavslutning får för årets treor!

Du som är elev på skolan har mer information på Schoolsoft. Om du är anhörig kan du läsa mer i Elevhandboken!

Länk till info i Elevhandboken