Eva Darell, vårdlärare och förstelärare på vård- och omsorgsprogrammet är i full färd med att få de sista bitarna på plats i skolans nya metodrum. Det har varit en intensiv period för alla lärare på programmet de senaste månaderna. Att skolan inte kunde genomföra APL på grund av pandemin innebar att arbetet med att hitta alternativ för att få eleverna att öva praktiska moment fick genomföras i rekordfart!

– Även om det var en tråkig anledning, att vi inte kunde ha APL, som gjorde att vi snabbt fick utrusta vårt metodrum är det det mest spännande som händer på VO just nu, berättar Eva. Lärarna har satsat på att utrusta metodrummet med basutrustning som sängar, rullstolar, rollator, förflyttningshjälpmedel, såromläggnings- och hygienmaterial, arbetskläder för att eleverna ska få känslan av att de går in i en professionell roll – även på skolan.  

– Vi har även köpt en särskild övningsdocka, säger Eva. Dockan blir en fin möjlighet för våra elever att slussas ut till APL där de kommer arbeta med riktiga människor. Eleverna kommer kunna öva sig på att till exempel, mäta blodtryck och personlig hygien med hjälp av dockan. 

För Eva och hennes kolleger, Christina, Helena, Camilla och Rosemary kommer metodrummet bli navet för vård- och omsorgsprogrammet. -Tanken är att vi ska arbeta med case i de olika kurserna och på det sättet träna eleverna på arbetsuppgifter som är viktiga i deras framtida yrken. Vi har arbetat i några år med att göra utbildningen mer praktisk och verklighetsnära och detta är ett stort steg på vägen!

Eva och hennes kolleger ser också att de genom att arbeta på detta sätt även kommer att kunna arbeta ännu mer med språk- och kunskapsutvecklande metoder. – Nu kan vi tillämpa det vi lärde oss när vi gick kursen “Det Globala klassrummet” på Göteborgs Universitet ännu bättre!

Målet för lärarna är att kunna flytta ut ännu mer av de praktiska momenten i skolans lokaler så att eleverna kan öva till exempel blodtryckstagning, blindövningar och att köra rullstol. Eleverna ska också få arbeta med att göra utställningar och redovisningar i biblioteket och skolans gemensamma utrymmen. – Jag vill att vård- och omsorgsprogrammet ska bli synligare på skolan och att eleverna ska känna en stolthet över att gå hos oss! säger Eva. Nästa utställning kommer att vara på temat “Global hälsa” och planeras till vecka 12.

– I höst görs vård- och omsorgsprogrammet om och vi får nya kurser, förklarar Eva. Även om vi lärare kommer känna igen oss i mycket betyder det också att vi måste sätta oss in i det nya nu under våren. Eva tror att det nya metodrummet i kombination med att arbeta med case kommer passa väldigt bra i den nya programstrukturen.

– Sen måste jag få berätta om vår VOdd! Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet spelar in poddar (VOdd = VO + PODD) på olika teman. Målet är att eleverna ska spela in en VOdd per månad. – Vid uppstarten samarbetade jag med min kollega Christina som driver arbetet med hälsofrämjande undervisning på hela skolan. Då gjorde eleverna reklam för ett av skolans hälsoråd i VOdden. – Nästa VOdd är en lärar- elevintervju och den kommer, om allt går enligt plan, redan vecka 11, säger Eva och ler. 

– När allt är helt klart kommer vi att ha invigning av metodrummet med något festligt inslag! Det här är bra för vår sammanhållning både bland kolleger och elever. Learning by doing kommer det bli framöver!