Med anledning av covid-19 finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.