DD_logotyp
Vanliga frågor

HUR HITTAR JAG TILL DIDAKTUS JAKOBSBERG?

Vår adress är Järfällavägen 100. Det finns många bussar som går hit och vi ligger nära Jakobsbergs pendeltågsstation. Läs mer om vilken resväg som passar dig på www.sl.se

VAD ERBJUDER NI FÖR LUNCH PÅ DIDAKTUS JAKOBSBERG?

Vi har en matsal i våra egna lokaler där lunchen är avgiftsfri. Varje dag erbjuder vi en vegetarisk varmrätt, en animalisk varmrätt, sallad från vår fina salladsbar och knäckebröd. Om du behöver specialkost så hjälper vi till att tillgodose dina behov.

VILKA TRADITIONER HAR NI PÅ DIDAKTUS JAKOBSBERG?

Vi tror att traditioner stärker vår gemenskap och därför är vi noga med att ta tillvara de tillfällen som vi har våra traditioner.

På Nobeldagen har vi vår stora Nobelfest och som sig bör delar vi ut Nobelpriser, äter gott tillsammans och därefter virvlar vi ut på dansgolvet. Vi uppmärksammar även Halloween, alla hjärtans dag och påsk.

Under våren har vi studenternas mösspåtagning, studentlunchen och för att inte tala om studenternas utspring! Årskurs 1 och 2 bjuds på sommarlovsavslutning.

Under läsåret arrangerar Friends och skolans elevråd uppskattade aktiviteter. Idrottsläraren arrangerar några härliga friluftsdagar varje läsår.

VAD GÖR MAN I ETT METODRUM?

Om du går på Omvårdnadsprogrammet kommer en del av undervisningen att vara förlagd i skolans metodrum. Där har vi byggt upp ett rum som mycket liknar en riktig vårdsal och du får bland annat träna på patientbemötande, hygien, provtagning och omvårdnad.

FINNS DET KURATOR?

Ja, vår kurator Annu Vahlquist kan du vända dig till om du har funderingar och behov utav att prata.

FINNS DET SKOLSKÖTERSKA?

Ja, måndag-torsdag så finns vår skolsköterska Annica Rosencrantz i skolan och har öppen mottagning.

HAR NI STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE?

Ja, vår studie och yrkesvägledare Karin Melin finns på plats i skolan måndag-torsdag.

VAD ÄR ”DIDAKTUS VÄNNER”?

Det är skolans ansvar att förhindra mobbning, men vi ser våra elever som en viktig resurs i detta arbete. De vet hur stämningen på skolan är och ser snabbt om det uppstår grupperingar. Ibland kan vi vuxna missa detta. Våra Vänner-elever träffas regelbundet tillsammans med skolans speciella Vännerlärare som arbetar aktivt för att motverka kränkningar och för att prata om stämningen som råder i de olika klasserna. Våra 30-talet ”Vänner” gör ett fantastiskt jobb, de fungerar som förebilder och det är populärt att vara med. Våra vänners elever genomgår också en Ambassadörs utbildning och eleverna får även representera skolan på öppna hus och gymnasiemässor.

FÅR JAG BUSSKORT?

Enligt kommunens bestämmelser, får alla elever som bor längre bort från skolan än sex kilometer busskort. Om du under praktiken måste åka långt får du ersättning för det av skolan, även om du inte har rätt till busskort.

VILKET STÖD KAN JAG SOM ELEV FÅ?

Skolans lärare är duktiga på att se elevernas specifika behov och upprätta individuella lösningar som passar just dig. Vi har också en pluggstuga som alla elever kan få stöd och hjälp i oavsett program, kurs eller betygsmål. Pluggstugan är öppen varje dag och bemannad med pedagoger och elevassistenter. Skolans EHT (elevhälsoteam) består av rektor, 2 st specialpedagoger, skolsköterska, kurator, SYV samt bibliotekarien som är LOV-ansvarig.

FINNS DET ETT BIBLIOTEK?

Ja, skolan har ett nytt välutrustat bibliotek där du kan sitta och studera eller läsa i lugn och ro. Bibliotekarien Clara Trogen Pahlén är även pedagogiskt utbildad och hjälper dig gärna med dina uppgifter. Datorer och Ipads finns tillgängliga för studier. Aktuell litteratur köps in kontinuerligt och du får gärna fråga om boktips. Biblioteket anordnar även novell- och lyriktävlingar.

HUR ARBETAR SKOLAN FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER?

Skolans Likabehandlingsansvarig, Clara Trogen Pahlén, ansvarar för att Likabehandlingsplanen är aktuell och uppdaterad. Om en kränkning sker, eller om någon på skolan upplever sig trakasserad eller diskriminerad, tar likabehandlingsansvarig emot en anmälan och ärendet utreds skyndsamt av rektor och huvudman. Likabehandlingsansvarig är en del av Elevhälsoteamet (EHT) och samarbetar med dem för att eleverna ska må så bra som möjligt.

HAR DIDAKTUS JAKOBSBERG ETT ELEVRÅD?

Ja, två elevrepresentanter från varje klass ingår i skolans elevråd. Elevrådet har en ordförare, en sekreterare och är representerade vid Ledningsgruppens möten en gång i månaden.

VAR HAR ELEVERNA IDROTT?

Vi har förmånen att ha våra idrottslektioner i Friskis & Svettis lokaler på andra sidan huset.

VAD HAR NI FÖR PEDAGOGIK?

I viss mån arbetar vi ämnesintegrerat. Lärarna arbetar med formativ bedömning. Läsåret 2015/16 inleddes ett arbete med att stärka språket hos våra elever. Språk är makt, som bekant! Kollegiet har skapat en språkpolicy, som innebär att även lärare som inte undervisar i språk lägger vikt vid att arbeta språkutvecklande med hjälp av metoder som lärarlaget gemensamt kommit fram till.

HAR NI ELEVINFLYTANDE?

Självklart! Alla kurser planeras i samråd med lärarna, alla klasser har klassråd varje vecka och elevrådet har stort inflytande. Eleverna bjuds in till lärarnas pedagogiska forum för att diskutera undervisningen och vid skolkonferensen deltar både lärare och elever. Efter varje kurs genomförs elevutvärderingar och resultaten analyseras och diskuteras för att vi ska bli ännu bättre.

VAD ÄR SCHOOLSOFT?

Schoolsoft är ett webbaserat informationsverktyg där alla i skolan kan läsa nyheter och kolla kalendariet. Som elev loggar man in och ser sitt schema, lektionsplanering, närvaro, uppgifter, läxor, prov, resultat med mera. Vårdnadshavarna har också tillgång till Schoolsoft tills barnet fyller 18 år och därmed blir myndig. Då bestämmer eleven själv om vårdnadshavaren ska få fortsatt tillgång till Schoolsoft.

HUR SÖKER JAG TILL DIDAKTUS JAKOBSBERG?

Du söker till oss via gymnasieantagningen, www.gyantagningen.se

KOSTAR DET NÅGOT ATT GÅ PÅ EN FRISKOLA?

Nej, det är avgiftsfritt.

KAN JAG KOMBINERA MINA GYMNASIESTUDIER MED ELITIDROTT?

Du kan läsa mer idrott som individuellt val, men skolan kan inte ge specialidrott som tillval för närvarande.