Fatma jobbar som lärare hos oss på Didaktus och undervisar i engelska. På hennes lektioner får du lära dig mycket mer än bara det engelska språket och vi kan lova att du inte kommer ha tråkigt tillsammans med Fatma. 

 

Vad får eleverna lära sig på dina lektioner?

Vi går inte bara igenom engelska som språk utan eleverna får lära sig väldigt mycket om vad som händer i engelsktalande länder. Jag har temaveckor med ett nytt tema varje vecka. Vi går exempelvis igenom hur det ser ut i olika länder och tittar på olika kulturer och samhällen.  Vi pratar även om aktuella frågor och diskuterar dem tillsammans, på så sätt får eleverna ett bra ordförråd.

Hur skulle du beskriva din undervisning?

Jag skulle säga att den är väldigt interaktiv. Cirka 30% av lektionerna står jag för, resterande tid står eleverna själva för. De jobbar i grupp, går igenom texter och ger feedback direkt till varandra. Det leder till att eleverna bygger upp språket snabbare.

Vad är det roligaste med att vara lärare?

Att se resultatet i slutet av varje termin av det som eleverna har lärt sig.

Hur skulle du beskriva stämningen på skolan? 

Stämningen är väldigt levande!

Vad vill du att eleverna har med sig när det tar studenten?

Kunskap och erfarenhet. Och en förståelse för att det vi gett dem i skolan är byggstenar för att de ska lyckas och få en viktig funktion i samhället.

Varför tycker du att man ska söka till Didaktus ?

Skolan är lagom stor och de lärare som jobbar här är väldigt bra och engagerade. Vi har tid att hjälpa eleverna att uppnå sina mål.