Didaktus Gymnasium
Fjärr- och distansundervisning

Den 18 mars 2020 gick Didaktus Gymnasium tillfälligt över till fjärr- och distansundervisning på alla våra skolor. Beslutet kom efter regeringens rekommendation till landets samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar att övergå till fjärr- och distansundervisning på grund av coronavirusets spridning. Längre ner har vi sammanfattat information gällande: verktyg, närvaro, stödfilmer och vad som gäller vid APL.

 

Verktyg och plattformar för distansundervisning

Vår skola, som är en del av AcadeMedia, har en god beredskap för att gå över till fjärr- och distansundervisning med hjälp tidiga förberedelser, samt de tekniska hjälpmedel våra skolor sedan tidigare använder sig av. Vi utgår i första hand från de verktyg våra lärare och elever redan känner till, vilket bland annat är Google Classroom och Schoolsoft. Google Meet är det verktyget vi använder för våra digitala lektioner.

 

Närvaro

Vid fjärr- och distansundervisning registrerar skolans lärare elevernas närvaro precis som vanligt. Vid frånvaro från fjärr- eller distansundervisning på grund av sjukdom ska eleven anmäla detta via Schoolsoft enligt skolans vanliga rutiner.

 

Stödfilmer för fjärr- och distansundervisning

Föräldrar och vårdnadshavare får en allt viktigare roll vid fjärr- och distansundervisning. Ta gärna del av de filmer som AcadeMedia producerat för att ge stöd och öka förståelse för denna typ av undervisning. I den första filmen ger en av AcadeMedias specialpedagoger handledning i hur man som förälder bäst stöttar sin ungdom vid fjärr- och distansundervisning i hemmet. Filmen är den första i en serie som också kommer översättas till olika språk, däribland engelska, spanska, arabiska och farsi.

Här finner du mer information om fjärr- och distansundervisning.

 

Elever som har APL- eller praktikplats

När det gäller de elever som är lärling eller har en APL-plats ska de fortsätta gå till sin praktikplats, under förutsättning att arbetsplatsen inte har stängt. Om den har stängt ska eleverna kontakta skolan för att få fjärr- och distansundervisning istället.

Didaktus Gymnasium