Didaktus Gymnasium
Vård och omsorg
VO

Vård- och omsorgsprogrammet på Didaktus Liljeholmen är ett yrkesprogram där du förbereds för arbete som undersköterska. Undervisningen utgår från karaktärsämnena, med kärnämnena integrerade. Här får du lära dig att arbeta nära patienter genom praktiska övningar, i klassrummet blandar vi sedan det du lärt dig med teori om ämnet. Du lär dig att upptäcka sjukdomar och hur man kan motverka dem. Du får följa upp patienten för att se om han eller hon har blivit bättre eller helt frisk. Ditt mål är att din patient alltid ska må bättre efter din hjälp. Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet inom vård och omsorg. Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket bidrar till att du kommer känna dig trygg i rollen som undersköterska redan innan du tagit studenten.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du övning inför ditt kommande yrkesliv och du lär dig bemöta personer som behöver hjälp och stöd i vardagen. Du får kunskaper om hälsa, sjukdomstillstånd och hur kroppen fungerar.

Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Vår utbildning är anpassad för att motsvara de krav som verksamheterna ställer på en färdig undersköterska.

 

Undervisning på Didaktus Liljeholmen

Hos oss är undervisningen strukturerad och leds av engagerade lärare, vilket ger dig en bra kunskapsgrund och goda förutsättningar lyckas med dina mål. Är du dessutom intresserad av vård- och omsorg och ser till att ha hög närvaro och tar ansvar kommer du klara det mesta av dina studier under skoltid. Du kommer få lära dig att skapa ordning i vardagen, studierna och livet, och på vägen mot din examen får du alltid den hjälp och det stöd du behöver. Lärarna hjälper dig att strukturera upp ditt arbete, utmanar dig och uppmärksammar dina framgångar. Du får handledning och anpassat studieupplägg och vi försöker alltid tillgodose elevens behov.

 

Passar Vård- och omsorgsprogrammet mig?

Vill du jobba som undersköterska efter gymnasiet? Väljer du vård- och omsorgsprogrammet kan du söka jobb direkt eller studera vidare efter gymnasiet. Som undersköterska kommer du arbeta med att stödja personer i behov av omsorg och vård i olika verksamheter inom landsting och kommun. Arbetsmarknaden ser ljus ut för undersköterskor då kompetens och utbildad personal är efterfrågad. Om du vill kan du välja kurser för grundläggande högskolebehörighet och sedan läsa vidare på högskola eller universitet till exempelvis sjuksköterska, socionom, polis eller sjukgymnast.

 

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

Glada elever och lärare
Vad blir man efter studenten?

Efter avslutade studier är du är en färdig anställningsbar undersköterska med erfarenhet av vårdarbete. Du kan söka jobb direkt och vara trygg i att du klarar arbetet. När du lär dig på vårt sätt känner du dig trygg och säker i att du verkligen klarar jobbet.

Sökkod

VO

Exempel på framtida jobb

Akutsjukvård
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och Hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Programgemensamma ämnenPoäng
Anatomi och fysiologi 150
Anatomi och fysiologi 250
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
Gerontologi och geriatrik100
Hälso- och sjukvård 1100
Hälso- och sjukvård 2100
Omvårdnad 1100
Omvårdnad 2100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1100
Social omsorg 2100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
ProgramfördjupningPoäng
Räddningsmedicin / Rättspsykiatri100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
GymnasiearbetePoäng
Gymnasiearbete100
Individuellt valPoäng
Individuellt val200
Summa: 2500