Programinriktat val

Vill du gå ett av våra yrkesprogram men saknar betyg? Då kan du söka Programinriktat val. Här jobbar vi tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska bli behörig och hoppa över till yrkesprogrammet. Du läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du blir färdig med dina ej godkända betyg.

 

Kraven för att komma in på Programinriktat val är:
– Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
– Godkänt betyg i engelska eller matematik.
– Godkända betyg i fyra andra ämnen (alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt tre andra ämnen).
 

Välj mellan inriktningarna Barn och fritid och Vård och omsorg