Med anledning av covid-19 finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Programinriktat val

Vill du gå ett av våra yrkesprogram men saknar betyg? Då kan du söka Programinriktat val. Här jobbar vi tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska bli behörig och hoppa över till yrkesprogrammet. Du läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du blir färdig med dina ej godkända betyg.

 

Kraven för att komma in på Programinriktat val är:
– Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
– Godkänt betyg i engelska eller matematik.
– Godkända betyg i fyra andra ämnen (alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt tre andra ämnen).
 

Introduktionsprogram

På ett introduktionsprogram kan du gå även om du inte har alla betyg från grundskolan. Då fokuserar du på att läsa in de ämnen du saknar betyg i, för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Vi anpassar utbildningen efter vad du faktiskt kan, så att du inte behöver läsa om hela ämnet igen. Efter att du har gått klart ett introduktionsprogram kan du antingen välja att läsa ett program på gymnasiet, eller börja jobba på en gång.

Välj mellan inriktningarna Barn och fritid och Vård och omsorg