Att kunna gå till stranden med kompisar eller simma på badhus är en självklarhet för många. Men alla som börjar på gymnasiet är inte simkunniga. Det såg idrottsläraren Maria Jonsson på Didaktus Liljeholmen som direkt tog tag i problemet och startade en simskola.

Det var när elever kom till idrottsläraren Maria Jonsson och berättade att de inte hade simkunnighet som hon drog igång simskolan. Hon har sedan sökt och fått stipendier för att utbilda sig till livräddande simlärare och startade simskolan under idrottslektionerna.

— Med tanke på hur många drunkningsolyckor som sker i Sverige varje år så tror jag det är otroligt viktigt för dem. Om vissa av våra elever inte lär sig att simma nu är risken stor att de aldrig lär sig det, säger Maria.

Enligt läroplanen ska elever som går ut årskurs 9 kunna simma minst 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Dessutom ska de kunna hantera nödsituationer med hjälpredskap under olika årstider. Men de elever som Maria möter på skolans introduktionsprogram är elever som saknar gymnastbehörighet. Några av dem har inte haft gymnastik i grundskolan och en del av de som nyligen kommit till Sverige har inte lärt sig simma i sina hemländer.

Sedan i maj förra året har de kört simlektioner i simhallen i Spånga där Maria stöttas av Svenska livräddningssällskapet.

— Eleverna är jätteivriga och vill lära sig men vi börjar med grunderna vilket inte är helt lätt med nästintill vuxna människor. Det är vissa av dem som över huvud taget inte kan flyta och då måste man gå tillbaka väldigt långt. Men jag får hjälp av Svenska livräddningssällskapet som stöttar under lektionerna, säger Maria.

För Maria som lägger ner mycket av sin tid och energi är det häftigt att se de som kämpar och till slut klarar att simma.

— Det är otroligt viktigt för deras självkänsla att de kan simma. De ska känna att de kan gå till simhallen eller till stranden om de får familj i framtiden och inte bli begränsade i sitt liv.