Hej! Här kommer info om tiderna för skolstart HT 18:

Årskurs 1:
20 augusti kl 10

Årskurs 2 och 3:
21 augusti kl 9

Välkommen!