Det roligaste med det här jobbet är att möta er  elever och att få följa den personliga resa ni gör under era tre år här hos oss på Didaktus Jakobsberg. Att få se er utvecklas, få livsviktig kunskap och växa som människor. Alla vägar är inte spikraka, men även krokiga vägar leder till målet! Även en lång resa börjar med ett litet steg, och alla steg framåt är viktiga.

Hos oss på Didaktus Jakobsberg är det en hemtrevlig känsla som råder. Våra besökare brukar spontant säga att det är en speciell känsla som infinner sig när man kliver innanför skolans dörrar. Det är nog för att vi inte är större än att alla känner alla, elever umgås oavsett program eller årskurs och det finns en nära relation mellan elever och personal.

Vår senaste elevenkät visar att eleverna känner sig sedda och trygga i skolan. Många av våra elever är aktiva i Didaktus Vänner, som arbetar med att förebygga mobbning och trakasserier på skolan och att organisera skolans traditioner. Vi ser olikhet som en tillgång och skolans engagerade lärare ser till att varje elev får möjlighet att nå sina mål, utifrån just sin förmåga.

Vi har en genomtänkt stödverksamhet där alla kan få hjälp, oavsett vilket betyg man har som mål. Vi har ett välutrustat bibliotek där du kan få studiestöd och spännande lästips av vår bibliotekarie. Dessutom finns det möjlighet att sitta i vår Pluggstuga utanför lektionstid. Där finns alltid pedagoger som kan hjälpa dig med dina uppgifter. Vi använder Schoolsoft, som är ett webbaserat informationsverktyg. I Schoolsoft kan man läsa om allt som händer i skolan, nyheter, se scheman, uppgifter, läxor, prov, resultat och sin närvaro med mera. Vårdnadshavarna har också tillgång till Schoolsoft och kan på så sätt följa sitt barns skolgång till dess de blir myndiga.

Under sommaren har vi byggt om och renoverat i skolan för att göra elevernas studiemiljö trevligare. VI har även fått tillgång till nya lokaler eftersom vårt elevantal glädjande nog växer till hösten. Ett nytt uppehållsrum med café kommer att invigas i höst efter önskemål från våra elever. Matsalen har utökats med yta och antal platser för att minska trängseln. Vi har dessutom trådlöst internet, och satsar på en-till-en-lösning med målet att varje elev ska ha en egen Ipad 2016 och alla klassrum är utrustade med projektorer och trådlösa högtalare. Nytt för i höst är även att vi inviger vårt interaktiva klassrum, något vi tror kommer att öka studiemotivationen hos eleverna.

Jag tycker att det roligt att gå till jobbet varje dag! Vill du tycka att det är roligt att gå till skolan varje dag? Hör av dig – vi har en plats till dig också!

Pia Johansson – Rektor Didaktus Jakobsberg