Som rektor på Didaktus Jakobsberg jobbar Pia Johansson ständigt med att utveckla undervisningen. Hon brinner för att tillsammans med lärarna få eleverna på skolan att nå en ännu högre måluppfyllelse.

 

Vad har ni utvecklat under året?

— Framför allt har vi jobbat hårt med vårt systematiska kvalitetsarbete. En del i det arbetet är att alla lärare och elever får svara på en årlig enkät om verksamheten. Resultatet utgör sedan grunden för våra fokusområden. Eftersom alla kontinuerligt deltar i utvecklingsprocessen finns det ett stort engagemang och förståelse för de förbättringar vi sedan genomför.

Ni har också en heltidsmentor, hur jobbar hon?

— Mentorns roll är att coacha och handleda eleverna under deras studietid. Det kan t.ex. handla om att hjälpa en elev att finna motivation till att plugga lite hårdare. Hon arbetar dessutom med frågor som rör vår värdegrund och elevdemokratin. När höstterminen började stöttade hon våra elever med att samla in pengar och kläder till nyanlända under flyktingkrisen. Att anställa en heltidsmentor har varit en bra satsning som gett eleverna mycket.

Hur upplever du stämningen på skolan?

Vi har en mycket bra stämning på skolan och våra elever trivs här. En anledning till vår trivsamma miljö är Didaktus Vänner som är en sammansättning av utvalda elever på skolan som tar ett extra ansvar. Det kan t.ex. handla om att förebygga kränkningar men även att representera vår skola på mässor och öppna hus.

När blir du extra stolt?

— Bland annat när tog vi emot sex nyanlända killar till yrkesintroduktion. Tre av dem hade inte ens personnummer men trots det så var de villiga att lära sig svenska och hela tiden utvecklats. De har presterat jättebra under året och när de fick sina personnummer så firade vi med tårta och svenska flaggor här på skolan vilket de tyckte var jätteroligt. De har nu fått en bra väg in i det svenska samhället genom Didaktus, det gör mig väldigt glad att kunna göra skillnad i deras liv.

Vad är mest spännande som rektor?

— Det är att hela tiden hitta nya utvecklingsområden. Vi har kommit en bra bit på vägen med många ansökningar till skolan och det goda ryktet om utbildningarna sprids i Stockholm. Men jag ser fram emot höstterminen då jag tillsammans med personalen ska jobba allt vi kan för att förbättra kvaliteten i undervisningen ytterligare.