När Jessica Gyllensvärd började som lärare på Barn och fritidsprogrammet på Didaktus Liljeholmen ville hon hitta nya och spännande vägar in i undervisningen. Hennes elever nappade direkt och på deras initiativ skapades Projekt Didaktus — Vår stora dag.

Det var i början av vårterminen när Jessica träffade klassen första gången som hon ställde frågan om de vill baka ihop tre kurser på Barn och fritidsprogrammet och driva det i projektform. Eleverna var positiva till hennes förslag och det tog inte lång tid för dem att komma fram till vad de vill fokusera på.

— De uttryckte direkt att de vill ge tillbaka till samhället och jobba med människor som behöver stöd och hjälp, säger hon.

Det sociala engagemanget är något som finns bland många elever på Didaktus Liljeholmen. Så det var inte oväntat att eleverna på Barn och fritidsprogrammet ville göra något extra. Därför kommer det bli en alldeles speciell dag där nyanlända barn står i centrum.

— I klassen finns personliga erfarenheter och flera av eleverna känner personer som bor på asylboenden. Därför ville de vända sig till barn som inte kanske får den uppmärksamheten och leken i vanliga fall, säger Jessica.

Och i slutet av maj var det dags för Projekt Didaktus — Vår stora dag när eleverna arrangerade en aktivitetsdag för barn och deras föräldrar på ett asylboende som ligger i Sköndal.

— Eleverna var pirriga och förväntansfulla och det var de själva som hade planerat alla aktiviteterna som fotboll, ansiktsmålning och fika.

Samtidigt som de arrangerar dagen kopplas det till undervisningen. De lekar som de har valt analyseras utifrån barnkonventionen och hur det går att koppla till läroplanen på förskolan. Den kreativa undervisningsformen med diskussioner och praktiska inslag gör också att eleverna blir engagerade på lektionerna.

— Inom förskolan bedrivs mycket av arbetet på projektbasis utifrån olika teman där läroplanen alltid ska ingå, så eleverna fick träna sig på vad de kommer stöta på inom sina framtida yrken. Det blev definitivt en toppendag, inte minst med tanke på hur väl de hade förberett sig, avslutar Jessica.