Didaktus Jakobsberg är den lilla skolan med ett stort engagemang som uppmärksammar varje elev och jobbar aktivt för en trygg studiemiljö. För att lyckas med det har skolan startat gruppen Didaktus Vänner som utöver nämnda uppgifter även representerar skolan i samband med mässor och öppna hus. För att få bättre koll på ”Vännerna” och Didaktus olika gymnasieprogram har vi tagit en pratstund med några av medlemmarna.

17-åriga Lucas Lundgren läser Vård- och omsorgsprogrammet och tycker han lär sig saker som han kommer ha nytta av resten av sitt liv. Han är även medlem i Didaktus Vänner som jobbar för en bra stämning på skolan och med att ta emot intresserade elever på t.ex. öppet hus.

— Jag brukar visar dem runt på skolan och svara på frågor. Det kan t.ex. handla om våra lärare, schema och vilka ämnen vi har, säger Lucas.

Arbetet i gruppen görs tillsammans med speciella Vännerlärare. De träffas regelbundet för att motverka kränkningar men också prata om hur stämningen är i olika klasser på skolan.

— Vi har en lugn skola och vi bidrar till det med att söka kontakt och prata med alla elever.

Lucas går andra året på skolan och trivs på utbildningen som har mycket praktik. Under tre längre praktikperioder får de möjlighet att omsätta sina kunskaper de har lärt sig på en riktig arbetsplats.

— Det är en jättebra utbildning och jag utvecklas varje dag.

När han tar studenten kan han jobba som undersköterska. Men redan nu har han funderingar på vidarestudier till ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska.

— Det finns många möjligheter efter gymnasiet och du är mer eller mindre garanterad ett jobb när du är klar.