Beroende på vilken studieväg du väljer kan du efter Vård- och omsorgsprogrammet söka arbete eller studera vidare efter gymnasiet. Du kan bland annat bli läkare, undersköterska, sjuksköterska, kiropraktor, sjukgymnast eller forskare inom medicin.

Bra egenskaper att ha om du i framtiden vill arbeta inom vården är social kompetens och en vilja att arbeta med andra människor. Detta oavsett vilken bransch du sedan väljer.

När du läser om vård får du också läsa mer om, och öva dig i, att arbeta nära patienter. Du lär dig att upptäcka sjukdomar och ohälsa och hur du kan motverka detta. Du lär dig även att följa upp patienten för att se om han eller hon har blivit helt frisk eller klarar av sin vardag bättre än innan din hjälp. Ditt mål är att arbeta för att öka personers välbefinnande.