Vill du lära dig mer om hur världen runtomkring dig fungerar och är uppbyggd? Gillar du att arbeta med teori och experiment för att testa modeller och hypoteser? Vill du ha en bred grund att stå på gällande vidare utbildning till högskola eller universitet? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet på Didaktus innehåller de traditionella kärnämnena samt karaktärsämnena, så som matematik, kemi, fysik och biologi. Utöver grunden arbetar vi med en unik profil, Bioentreprenörsskap. Hos oss utvecklar du goda kunskapsgrunder, goda språkkunskaper, god vana vid laborativt arbete, god studieteknik och kreativt tänkande. Programmet är högskoleförberedande.