Vad har klimatfrågan med fattigdom att göra? Vad är globalisering? Varför finns det så mycket orättvisa i världen?

Varför internationalisering?
I en allt mer global värld ställs det höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Att arbeta med internationalisering kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer.

Syftet med global profil:
• Utveckla en kompetens och ett ökat intresse för globala frågor.
• Öka omvärldskunskapen och därmed öka förståelse för andra kulturer och levnadssätt.

Fokusområden för programmet:
Globala frågor, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Ämnen som ligger som programfördjupning:
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Politik och hållbar utveckling

Dessa sammankopplas med gymnasiearbete och ett eller fler av ovanstående ämnen.