Ekonomer behövs i stort sett i alla verksamheter och beroende på vad du finner mest intressant av redovisning, marknadsföring, organisation eller finansiering som alla behandlas på ekonomiprogrammet, kan du sedan specialisera dig inom ett i dina vidare studier och arbetsliv. Du lär dig olika yrkesområden inom ekonomi och genom nära kontakt med skolans mentorsföretag i Liljeholms Gallerian, vilka du får inspiration och förståelse för yrkesutövandet. Många av våra elever vill bli mäklare, egen företagare, säljare, advokater eller banktjänstemän. Eleverna får dessutom besök av yrkesutövande flera gånger i månaden till sitt klassrum. Eleverna driver UF (Ungföretagsamhet) i åk3 och erhåller ett diplom i från UF tillsammans med student examen. Utbildningen på ekonomiprogrammet är bred och högskoleförberedande. Ett populärt program som ger dig allmänbildning och i synnerhet kunskap inom avtalsskrivning, fakturahantering, finansiella kalkyler, säljteknik, organisation, projektledarskap, privatekonomi, juridik och mycket mera användbart för vuxenlivet.

Ekonomiprogrammet med ekonomi inriktning erbjuder grundläggande kunskaper inom privatekonomi, företagsekonomi och internationell ekonomi med kurser som privatjuridik och affärsjuridik samt entreprenörskap och företagande vilka ger bredd till programmet.

Företagsvillkor så väl lokalt som internationellt behandlas och kräver kunskap inom hållbar utveckling vilket utbildningen behandlar ur ekonomiskt, juridiskt, socialt samt miljömässigt perspektiv i dåtid och nutid.