Skolans lärare är duktiga på att se elevernas specifika behov och upprätta individuella lösningar som passar just dig. Vi har också en pluggstuga som vår specialpedagog Ingrid Steen har hand om. Pluggstugan är öppen varje dag och bemannad med padagog och elevassistenter. Du kan alltid få hjälp, oavsett program, kurs eller betygsmål.