I viss mån arbetar vi ämnesintegrerat. Lärarna arbetar med formativ bedömning. Läsåret 2015/16 inleds ett arbete med att stärka språket hos våra elever. Språk är makt, som bekant! Kollegiet har skapat en språkpolicy, som innebär att även lärare som inte undervisar i språk lägger vikt vid att arbeta språkutvecklande med hjälp av metoder som lärarlaget gemensamt kommit fram till.