Vi jobbar ämnesintegrerat genom att vi har något som vi kallar uppdrag. I ett uppdrag finns det mål från två eller flera ämnen och en uppgift som ska lösas enskilt eller i grupp. Det kan vara skriftliga, muntliga eller andra redovisningsformer, men det är alltid ett problem som ska lösas. Sedan bedöms resultatet av ämneslärarna. En uppsats som handlar om cancer kan till exempel få två betyg: innehållet betygsätts av vårdläraren och språket eller framförandet av svenskläraren. Ett jobb, men två betyg för dig – det tjänar du på (och lärarna också).