Om du går på Omvårdnadsprogrammet kommer en del av undervisningen att vara förlagd i skolans metodrum. Där har vi byggt upp ett rum som mycket liknar en riktig vårdsal och du får bland annat träna på patientbemötande, hygien, provtagning och omvårdnad.