Det är skolans ansvar att förhindra mobbning, men vi ser våra elever som en viktig resurs i detta arbete. De vet hur stämningen på skolan är och ser snabbt om det uppstår grupperingar.  Ibland kan vi vuxna missa detta.  Våra Vänner-elever träffas regelbundet tillsammans med skolans speciella Vännerlärare som arbetar aktivt för att motverka kränkningar och för att prata om stämningen som råder i de olika klasserna. Våra 30-talet ”Vänner” gör ett fantastiskt jobb, de fungerar som förebilder och det är populärt att vara med.