Arbetslagen jobbar med att planera för elever som behöver extra stöd och hjälp. Om det är något som är extra svårt kan du också kontakta våra specialpedagoger för att få en individuell planering.