Vi har tre olika introduktionsprogram på skolan. För att gå på ett sådant behöver du inte ha klarat alla dina betyg från grundskolan.

Programinriktat individuellt val (IMPRO) vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du läser de grundskolekurser som saknas samtidigt som du läser gymnasiekurser. Du går i samma klass som de som går nationellt program på BF eller VO.

Preparandutbildning (IMPRE) är för dig som vill gå ett teoretiskt program (EK, SA), men saknar några betyg från grundskolan för att vara behörig. Du läser grundskolekurser för att uppnå behörighet samtidigt som du studerar på valt gymnasieprogram.

Vi har även Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg och Barn- och fritid. Det är en treårig utbildning som vänder sig till dig som saknar betyg i många kurser från grundskolan.