Du söker till oss genom din kommuns antagningsenhet. Didaktus skolor är riksrekryterande och det betyder att oavsett var du bor, så kan du söka till oss. Din studievägledare eller kommunens antagningsenhet hjälper dig gärna.