Skolans Likabehandlingsansvarig, Clara Trogen Pahlén, ansvarar för att Likabehandlingsplanen är aktuell och uppdaterad. Om en kränkning sker, eller om någon på skolan upplever sig trakasserad eller diskriminerad, tar likabehandlingsansvarig emot en anmälan och ärendet utreds skyndsamt av rektor och huvudman. Likabehandlingsansvarig är en del av Elevhälsoteamet (EHT) och samarbetar med dem för att eleverna ska må så bra som möjligt.