Självklart! Alla kurser planeras i samråd med lärarna, alla klasser har klassråd varje vecka och elevrådet har stort inflytande. Eleverna bjuds in till lärarnas pedagogiska forum för att diskutera undervisningen och vid skolkonferensen deltar både lärare och elever. Efter varje kurs genomförs elevutvärderingar och resultaten analyseras och diskuteras för att vi ska bli ännu bättre.