Ja, två elevrepresentanter från varje klass ingår i skolans elevråd. Elevrådet har en ordförare, en sekreterare och är representerade vid Ledningsgruppens möten en gång i månaden.