Vi har två kamratstödjare i varje klass som utbildas för att förebygga mobbning. De och lärarna som ansvarar för kamratstödjarna träffas regelbundet för att rapportera om stämningen i skolan och ge förslag på aktiviteter som stärker gemenskapen. Skolan är ganska liten och vi tar omedelbart tag i alla eventuella tendenser till mobbning. Vi jobbar med spegling i klasserna och börjar redan från första veckan att bygga ihop klassen genom att göra en massa saker tillsammans.