Det finns ett elevråd med deltagare från alla klasser. Vi vill gärna ha ett så aktivt elevråd som möjligt och det är lätt att få igenom förslag om de är väl genomtänkta. Att eleverna själva skulle få måla om sina klassrum är ett bra exempel på ett förslag från elevrådet.