Ja, skolan har ett nytt välutrustat bibliotek där du kan sitta och studera eller läsa i lugn och ro. Bibliotekarien Clara Trogen Pahlén är även pedagogiskt utbildad och hjälper dig gärna med dina uppgifter. Datorer och Ipads finns tillgängliga för studier. Aktuell litteratur köps in kontinuerligt och du får gärna fråga om boktips. Biblioteket anordnar även novell- och lyriktävlingar.